Pecha Kucha Posters

הפצ’ה קוצ’ה כמו בארץ גם בעולם מושך המון עניין ואנשים יצירתיים, הטאמבלר Pecha Kucha Posters
מאגד בתוכו פוסטרים לאירועים השונים שהתקיימו ברחבי העולם.
פצ’ה קוצ’ה ת”א יתקיים בקרוב ב-5.5.